បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: អាហារូបករណ៍

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរទទួលអាហារូបការណ៍ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងមូល (10MB, pdf)

01

 

Advertisements

ប្រលង​អាហារូបករណ៍ទៅប្រទេសវៀតណាម ២០១៤

vn_2014

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រល​ង​អាហារូបករណ៍គូបា ២០១៤

cuba_2014

ការ​ពន្យារ​ពេល​នៃ​ការ​ប្រឡង​ជ្រើសរើស​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​ទៅ​សិក្សា​នៅ​​ព្រះរាជាណាចក្រ​​ថៃ ឆ្នាំ ២០១៣-២០១៤

new doc 3_11

មើលបន្ថែម​ ចុចទីនេះ !

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រលងអាហារូបករណ៍ទៅសិង្ហបុរីសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៤

សម៏យប្រលង ៨ ធ្នូ ២០១៣

រយៈពេល ១ម៉ោង ៣០នាទី

edit