បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ភ្នំពេញ

វិញ្ញាសា សិស្សពូកែ គណិតទី១២​ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ៥ មិនា ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

Advertisements

វិញ្ញាសា សិស្សពូកែ គណិតទី៩​ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ៥ មិនា ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

លទ្ធផលបាក់ឌុបសម្រាប់មណ្ឌល ភ្នំពេញ & ខេត្ត​កណ្តាល សម្រាប់អ្នកបាន​និទ្ទេស A

បាក់ឌុបឆ្នាំនេះ អ្នកទទួលបាននិទ្ទេស A មាន ១១ នាក់ហើយក្នុងនោះ៖

មណ្ឌលភ្នំពេញបាន និទ្ទេស A 3នាក់គឺ៖

១) ផាង វ៉េងអាន (ប) មកពីវិទ្យាល័យប្ញស្សីកែវ ( 99.998 )

២) សម្បត្តិ វិបុលរត្ន័ (ស) មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ ( 99.996 )

៣) នាង បូរ៉ា (ប) មកពីវិទ្យាល័យបាក់ទូក ( 99.989)
ខេត្តកណ្តាល៖

#ខេត្តកណ្តាល អ្នកទទួលបាននិទ្ទេស A មានពីរនាក់៖

១. ឈីវ ស៊ីលាង (ប)  (99.996) មកពីវិ.ហ.ស សេរីភាព

២. រ៉េន សុខពេជ្រ (ប)  (99.991) មកពីវិ.ហ.ស ខ្សាច់កណ្តាល

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែ​គណិតវិទ្យាទី៩ ទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ២០១៤

9_1 9_2

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសិស្សពូកែទូទាំងរាជធានីភ្នំពេញ ២០១៤

 

12