បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ទូទាំងស្រុក

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែ (គណិត រូប ខ្មែរ) ប្រចាំស្រុកទឹកឈូ ២០១៥

1

2

3

Advertisements

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រចាំស្រុកមេសាង-ព្រៃវែង ២០១៤

preyveng

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទូទាំងស្រុក​អង្គរជ័យ-កំពត ២០១៤

angkor chey

អរគុណដល់លោកគ្រូ ពិសិដ្ឋ សម្រាប់ប្រធានវិញ្ញាសានេះ!

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសិស្សពូកែប្រចាំស្រុក​សំរោង ២០១៤

samrong

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា+វប្បធម៌ទូទៅប្រចាំស្រុក​កំពង់ត្រាច-កំពត ២០១៤

1 c

អរគុណដល់ប្អូន Theara Mey សម្រាប់វិញ្ញាសានេះ!