បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ទាញយក

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា​ប្រលងឆមាសទី១-២ ថ្នាក់ទី១១ វិទ្យាល័យ​ប៊ុនរានីផ្សារដើម​ថ្កូវ

ទាញយក

Advertisements

ទាញយក​មេរៀន​សង្ខេប និងរូបមន្ត រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី ១២

 

ទាញយកឯកសារ “គន្លឺះរៀនដើម្បីក្លាយជាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា”

ចុចលើរូបដើម្បីទាញយក!

A TASTE OF MATHEMATICS​ (1995-1996)

Download

(មើលផងដែរនៅ blogspot )

Some content on this page was disabled on April 11, 2017 as a result of a DMCA takedown notice from Canadian Mathematical Society. You can learn more about the DMCA here:

https://en.support.wordpress.com/copyright-and-the-dmca/

Five Hundred Mathematical Challenges