បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: គណិតវិទ្យា

លំហាត់លីមីត -រៀនតាម YouTube

ខាងក្រោមនេះគឺជាដំណោះស្រាយ លំហាត់លីមីត ដែលបានបង្ហោះនៅលើ Channel YouTube របស់យើង។
សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗ នៅពេលយើងបង្ហោះចូល Channel ។

Advertisements

សមីការឌីផេរ៉ង់ស្យែល-រៀនតាម YouTube

នេះជាវីដេអូរបស់យើង នៅលើ YouTube អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចរៀនតាម Channel នេះដោយងាយ ដោយមិនគិតថ្លៃ។
សូមចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗ នៅពេលយើងបង្ហោះចូល Channel ។ សូមអរគុណ!

រៀនជាមួយ “បង្កើនចំណេះដឹងគណិតវិទ្យា” នៅលើ YouTube

ដើម្បីសម្រួលដល់ភាពងាយស្រួល សម្រាប់ប្អូនៗសិស្សវិទ្យាល័យទៅលើមុខវិជ្ជាគណិតវិទ្យា “រៀនគណិតវិទ្យាតាមអ៊ីនធឺណែត” នឹង​បង្ហោះគន្លឺះ មេរៀន លំហាត់ នៅលើ YouTube ដោយឥតគិតថ្លៃ។

សូមតាមដានទំព័រ របស់យើងនៅលើ Face Book និង នៅលើ YouTube Channel ដោយចុច Like និង​​Subscribe ដើម្បីទទួល​បាន​មេរៀនថ្មីៗ​ជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ចុចដើម្បី subscribe
Subscribe_Button

សូមអរគុណ!

អត្រាកំណែ​វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា​ប្រលង​បាក់ឌុបលើកទី២ (ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្ត)-

0 1 2 3 4 5

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាបាក់ឌុប ថ្នាក់វិទ្យាសាស្រ្ត ២០១៤

សម័យប្រលង ៥ សីហា ឆ្នាំ ២០១៤

1

2