បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: ក្រសួង

វិញ្ញាសាប្រលងក្របខណ្ឌក្រសួងសុខាភិបាល ផ្នែកវិជ្ជបណ្ឌិត ២០១៥

1 2 3

Advertisements

អត្រាកំណែប្រលងប្តូរក្របខណ្ឌ ក ក្រសួងអប់រំ ឆ្នាំ ២០១៤

1 2 3 4 5

បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរទទួលអាហារូបការណ៍ឆ្នាំសិក្សា២០១៤-១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីទាញយកឯកសារទាំងមូល (10MB, pdf)

01

 

ត្រៀម​ប្រលង​ចូលក្រសួង​ការបរទេស ២០១៤

ministry of foriegner

សេចក្តី​ណែនាំពី​ការរៀប​ចំប្រលង​​សម្រាប់សិស្សវិទ្យាល័យ ២០១៣-២០១៤

1 2 3 4 5 6 7 8

អរគុណដល់លោកគ្រូ ពិសិដ្ឋ​ សម្រាប់ឯកសារនេះ