បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

Category Archives: កំពង់ធំ

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា ទូទាំងខេត្ត កំពង់ធំ ២០១៥

ចុចទីនេះ ដើម្បីចូលមើល!

Advertisements

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាទូទាំងខេត្ត​កំពង់ធំ ២០១៤

Kompong Thom_1 Kompong Thom_2

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រចាំវិទ្យាល័យទ្រៀល-កំពង់ធំ ២០១៤

triel

2

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែគណិតវិទ្យា​ប្រចាំវិទ្យាល័យទ្រៀល-កំពង់ធំ ២០១៣

 

1 2 3 4(អរគុណដល់លោកគ្រូ យ៉ង់ ធារី និងលោកគ្រូ លឹម ផល្គុន សម្រាប់វិញ្ញាសា និងអត្រាកំណែ)

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យា​សិស្សពូកែទូទាំងខេត្ត​កំពង់ធំ ២០១១

1-a (1)

ទាញយក​ចម្លើយ

អរគុណដល់ប្អូនប្រុស សេង ណាំ សម្រាប់វិញ្ញាសានេះ