បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា

អ្នក​ពូកែ​គិត គំនិត​ទូលាយ​ ភ្ជាប់​នឹង​សំពាយ នៃ​ចំណេះ​ដឹង

ទាញយកសៀវភៅគណិតវិទ្យា​ត្រៀមប្រលង​សិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ២០១៤

Originally posted on បង្កើន​ចំណេះ​ដឹង​ គណិតវិទ្យា:

បញ្ជាក់ឆ្នាំ ២០១៣ កន្លងមក លំហាត់ជាច្រើនត្រូវដកចេញពីសៀវភៅទាំងនេះ!

ដូចសៀវភៅ Red BOOK លំហាត់ 19, 37, 38, 46, 53, 54, 70, 74, 93 ចេញសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេសឆ្នាំ ២០១៣!

អរគុណលោកគ្រូ លី វាសនា សម្រាប់សៀវភៅទាំងនេះ។

View original

វិញ្ញាសាសិស្សពូកែ (គណិត រូប ខ្មែរ) ប្រចាំស្រុកទឹកឈូ ២០១៥

1

2

3

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាសិស្សពូកែទូទាំងខេត្តព្រៃវែង ២០១៤

1

2

c

រៀនគណិតវិទ្យាតាម YouTube ផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ

នេះជាមេរៀននៃផលគុណនៃពីរវ៉ិចទ័រ ដែលតែងតែចេញក្នុងការប្រលងនានា ទាំងឆមាស ទាំងបាក់ឌុប។

សូមរីករាយជាមួយមេរៀនរបស់យើង នៅលើ YouTube ដោយធ្វើការ subscribe តាមរយៈតំណរ ចុចទីនេះ ។

វិញ្ញាសាថ្នាក់ជាតិប្រលងចូល សាលាពេទ្យ ២០១៤

2015

តាមដាន

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 1,234 other followers